Slovensko – fond pracovného času a počet pracovných dní. Slovenský pracovný plánovací kalendár na rok 2019, 2020, 2021 na stiahnutie a vytlačenie excel, pdf.

Domov >> Slovensko – fond pracovného času a počet pracovných dní. Slovenský pracovný plánovací kalendár na rok 2019, 2020, 2021 na stiahnutie a vytlačenie excel, pdf.


kalendár


Rýchly prehľad o pracovných a nepracovných dňoch ako aj o tom ktorý kalendárny pracovný týždeň je párny a nepárny, nájdete na našich kalendároch pre roky 2019, 2020 a 2021:

Kalendár obsahujúci  čísla týždňov a označenie, ktoré týždne sú párne a nepárne.


Stiahnite si tu kalendár na vytlačenie:

Ďalšie užitočné linky:

Fond pracovného času. Pracovný plánovací kalendár 2019
Fond pracovného času. Pracovný plánovací kalendár 2019

Fond pracovného času. Pracovný plánovací kalendár 2019


Fond pracovného času. Pracovný plánovací kalendár 2020
Fond pracovného času. Pracovný plánovací kalendár 2020

 


Fond pracovného času. Pracovný plánovací kalendár 2021
Fond pracovného času. Pracovný plánovací kalendár 2021

 

 

pracovné dni v roku 2019, 2020, 2021, počet pracovných dni v roku, Slovenský online kalendár 2019, 2020, 2021, pracovné dni v roku