Kedy mám nárok na podporu, dávku v nezamestnanosti? Aká je výška dávky v nezamestnanosti? Výpočet podpory, dávky v nezamestnanosti kalkulačka.

Domov >> Peniaze a financie v kocke >> Kedy mám nárok na podporu, dávku v nezamestnanosti? Aká je výška dávky v nezamestnanosti? Výpočet podpory, dávky v nezamestnanosti kalkulačka.


Evidencia na úrade práce:

Prvou vecou čo treba urobiť je prihlásenie sa na úrad prace pričom treba podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Asi po troch týždňoch budete znova predvolaný na úrad práce kde dostanete potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzača o zamestnanie. Toto potvrdenie prinesiete do sociálnej poisťovne. Poistenec si uplatňuje nárok na dávku v nezamestnanosti v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu a musí podať žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa Vás vyrozumie o stave Vašej žiadosti.

Kedy mám nárok na dávku podporu v nezamestnanosti?

Dôvod ukončenia pracovného pomeru sa neskúma na Slovensku.  V mnohých iných štátoch to však tak nie je. Ani druh pracovného pomeru nehrá rolu. Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti ktoré trvá je šesť mesiacov.

Nárok na dávku či podporu v nezamestnanosti má ten  poistenec, ktorý v posledných štyroch rokoch (od januára 2018) pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní.

Dátum vyplatenia dávky, podpory v nezamestnanosti:

Sociálna poisťovňa  vypláca mesačne pozadu dávku v nezamestnanosti sa v lehote nej určenou. Dávky sa vyplácajú na účet alebo v hotovosti.

Výpočet podpory, dávky v nezamestnanosti:

Výška podpory v nezamestnanosti je určená ak 50% hrubej mzdy za posledné dva roky. Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní je 929,50 eur (ak 30 dní potom 899,60 eur).

Výška mzdy31 dní30 dní28 dní
400 €203,90 €197,30 €184,20 €
500 €254,80 €246,60 €230,20 €
600 €305,80 €295,90 € 276.20 € 
700 €356,80 €345,30 € 322.20 € 
800 €407,70 €394,60 €368,30 €
900 €458,70 €443,90 €414,30 €
1 000 €509,60 €493,20 €460,30 €
1 200 €611,60 €591,80 €552,40 €