Aká je výška a suma minimálneho dôchodku? Kto má nárok na minimálny starobný dôchodok v roku 2019?

Domov >> Peniaze a financie v kocke >> Aká je výška a suma minimálneho dôchodku? Kto má nárok na minimálny starobný dôchodok v roku 2019?


Minimálny dôchodok teória:

Jeho účelom má zabezpečiť dôchodkcovi dostatočný príjem na takej úrovni, aby dôchodca nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. Priznanie minimálneho dôchodku prebieha bez podania žiadosti a o jeho navýšení rozhodne Sociálna poisťovňa.

Minimálny dôchodok realita:

Reálny minimálny dôchodok neposkytne dostatočné finanačné prostriedky na zabezpečenie základných životných potrieb dôchodcu. Jeho výška je primalá a núti dôchodcov aby boli okázaní na svojich blízkych.  Je to urážka dôstojnosti človeka ktorý celý pracoval. Stačí keď sa porovná životná úroveň dôchodcov v západných krajinách voči Slovensku. Odkázanosť na mininálny dôchodok bohužial vyusťuje do chudoby a následne do horšieho zdravotného stavu…

Každoročné zvyšovanie dôchodku je nedostačné a nesleduje naplno  nárast reálnych životných nákladov.

Nárok na minimálny dôchodok:

je splnený ak poistenec ak bol najmenej 30 rokov dôchodkovo poistený, suma poberaných všetkých dôchodkov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a žiadateľ požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok.

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má nárok každý kto poberá starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.

Minimálny dôchodok tabuľka v roku 2019:

Odpracované rokyNásobok životného minima Minimálny dôchodok  
 30   1,36   278,90 €  
 31   1,38   283,00 €  
 32   1,40   287,10 €  
 33   1,42   291,20 €  
 34   1,44   295,40 €  
 35   1,46   299,50 €  
 36   1,48   303,60 €  
 37   1,50   307,70 €  
 38   1,52   311,80 €  
 39   1,54   315,90 €  
 40   1,57   322,00 €  
 41   1,60   328,20 €  
 42   1,63   334,30 €  
 43   1,66   340,50 €  
 44   1,69   346,60 €  
 45   1,72   352,80 €  
 46   1,75   358,90 €  
 47   1,78   365,10 €  
 48   1,81   371,20 €  
 49   1,84   377,40 €  
 50   1,87   383,50 €