Moja IP adresa – Zistenie ip adresy

Ako zistiť IP adresu?

    Niekedy je potrebné zistiť aká je Vaša IP adresa. Napríklad ak ste previedli zmenu IP adresy a došlo k jej zmene, alebo používate anonymizér na surfovaní a potrebujte si potvrdiť, že IP adresa bola naozaj zmenená,  prípadne Vaše emaily sú blokované a potrebujete zistiť či IP adresa nie je na čiernej listine „spamových“ IP adries. Spolu s IP adresou sa dozviete kto je jej internetový provider a kde sídli približne.

Čo je to IP adresa?

    Je to logický číselný údaj fyzického rozhrania siete uzla v siete, napr. tam kde je pripojený Váš počítač. Tento uzol je schopný komunikovať s inými uzlami v siete pomocou IP protokolu. IP adresa  je 32 bitové číslo ktoré je rozdelené na štyri 8 bitové čísla (každé môže nadobudnúť hodnoty od 0 do 255) a prestavuje okolo 4 miliardy možných adries napr. 232.141.133.255. Táto IP adresa je zapísaná v desiatkovej sústave. IP adresa môže byť statická alebo dynamická.

   Niektoré  IP adresy majú pridelené meno napríklad www.naturalminevita.sk. Prevod mien na IP adresy je zabezpečovaný DNS servermi. Prideľovanie adries sprostredkováva organizácia Internet Assigned Numbers Authority (IANA), ktorá  prideľuje bloky IP adries regionálnym registrátorom (v Európe je to RIPE Network Coordination Centre).

    Nedostatok IP adries odstránilo zavedenie IPv6, kde sa 128-bitové adresy zaznamenávajú ôsmimi hexadecimálnymi číslami (t.j. číslami v šesťnástkovej sústave, napr. 2001: 0db7: 85a2: 08d2: 1419: 8a2e: 0470: 5334). Ipv6 umožňuje až 2128 adries.