Slovenská klávesnica, špeciálne znaky na PC klávesnici, klávesové skratky znakov

    Pripravili sme pre Vás stručný prehľad skratiek pre Alt, excel, word a internetové prehliadače.


Klávesové znaky, skratky alt

    Občas potrebujete zistiť niektoré klávesové skratky znakov a ako ich napísať rýchlo  pomocou klávesnice. Najčastejšie hľadanými znakmi sú znak eura, dolár, and, hviezdička, mriežka, úvodzovky, ostré s a plus na klávesnici. Pripravili sme pre Vás rozsiahlu tabuľku ALT znakov ak potrebujete zistiť ktoré ALT klávesové skratky potrebujte na vygenerovanie potrebného znaku. Urobíte to pomocou klávesovej skratky  Alt+ číslo kódu.

alt+1 ☺

alt+69 E

alt+137 ë

alt+205 ═

alt+2 ☻

alt+70 F

alt+138 Ő

alt+206 ╬

alt+3 ♥

alt+71 G

alt+139 ő

alt+207 ¤

alt+4 ♦

alt+72 H

alt+140 î

alt+208 đ

alt+5 ♣

alt+73 I

alt+141 Ź

alt+209 Đ

alt+6 ♠

alt+74 J

alt+142 Ä

alt+210 Ď

alt+7 •

alt+75 K

alt+143 Ć

alt+211 Ë

alt+8 ◘

alt+76 L

alt+144 É

alt+212 ď

alt+9 ○

alt+77 M

alt+145 Ĺ

alt+213 Ň

alt+10 ◙

alt+78 N

alt+146 ĺ

alt+214 Í

alt+11 ♂

alt+79 O

alt+147 ô

alt+215 Î

alt+12 ♀

alt+80 P

alt+148 ö

alt+216 ě

alt+13 ♪

alt+81 Q

alt+149 Ľ

alt+217 ┘

alt+14 ♫

alt+82 R

alt+150 ľ

alt+218 ┌

alt+15 ☼

alt+83 S

alt+151 Ś

alt+219 █

alt+16 ►

alt+84 T

alt+152 ś

alt+220 ▄

alt+17 ◄

alt+85 U

alt+153 Ö

alt+221 Ţ

alt+18 ↕

alt+86 V

alt+154 Ü

alt+222 Ů

alt+19 ‼

alt+87 W

alt+155 Ť

alt+223 ▀

alt+20 ¶

alt+88 X

alt+156 ť

alt+224 Ó

alt+21 §

alt+89 Y

alt+157 Ł

alt+225 ß

alt+22 ▬

alt+90 Z

alt+158 ×

alt+226 Ô

alt+23 ↨

alt+91 [

alt+159 č

alt+227 Ń

alt+24 ↑

alt+92 \

alt+160 á

alt+228 ń

alt+25 ↓

alt+93 ]

alt+161 í

alt+229 ň

alt+26 →

alt+94 ^

alt+162 ó

alt+230 Š

alt+27 ←

alt+95 _

alt+163 ú

alt+231 š

alt+28 ∟

alt+96 `

alt+164 Ą

alt+232 Ŕ

alt+29 ↔

alt+97 a

alt+165 ą

alt+233 Ú

alt+30 ▲

alt+98 b

alt+166 Ž

alt+234 ŕ

alt+31 ▼

alt+99 c

alt+167 ž

alt+235 Ű

alt+32

alt+100 d

alt+168 Ę

alt+236 ý

alt+33 !

alt+101 e

alt+169 ę

alt+237 Ý

alt+34 „

alt+102 f

alt+170 ¬

alt+238 ţ

alt+35 #

alt+103 g

alt+171 ź

alt+239 ´

alt+36 $

alt+104 h

alt+172 Č

alt+240 ­

alt+37 %

alt+105 i

alt+173 ş

alt+241 ˝

alt+38 &

alt+106 j

alt+174 «

alt+242 ˛

alt+39

alt+107 k

alt+175 »

alt+243 ˇ

alt+40 (

alt+108 l

alt+176 ░

alt+244 ˘

alt+41 )

alt+109 m

alt+177 ▒

alt+245 §

alt+42 *

alt+110 n

alt+178 ▓

alt+246 ÷

alt+43 +

alt+111 o

alt+179 │

alt+247 ¸

alt+44 ,

alt+112 p

alt+180 ┤

alt+248 °

alt+45 –

alt+113 q

alt+181 Á

alt+249 ¨

alt+46 .

alt+114 r

alt+182 Â

alt+250 ˙

alt+47 /

alt+115 s

alt+183 Ě

alt+251 ű

alt+48 0

alt+116 t

alt+184 Ş

alt+252 Ř

alt+49 1

alt+117 u

alt+185 ╣

alt+253 ř

alt+50 2

alt+118 v

alt+186 ║

alt+254 ■

alt+51 3

alt+119 w

alt+187 ╗

alt+255

alt+52 4

alt+120 x

alt+188 ╝

alt+256

alt+53 5

alt+121 y

alt+189 Ż

alt+257 ☺

alt+54 6

alt+122 z

alt+190 ż

alt+258 ☻

alt+55 7

alt+123 {

alt+191 ┐

alt+259 ♥

alt+56 8

alt+124 |

alt+192 └

alt+260 ♦

alt+57 9

alt+125 }

alt+193 ┴

alt+261 ♣

alt+58 :

alt+126 ~

alt+194 ┬

alt+262 ♠

alt+59 ;

alt+127 ⌂

alt+195 ├

alt+263 •

alt+60 <

alt+128 Ç

alt+196 ─

alt+264 ◘

alt+61 =

alt+129 ü

alt+197 ┼

alt+265 ○

alt+62 >

alt+130 é

alt+198 Ă

alt+266 ◙

alt+63 ?

alt+131 â

alt+199 ă

alt+267 ♂

alt+64 @

alt+132 ä

alt+200 ╚

alt+268 ♀

alt+65 A

alt+133 ů

alt+201 ╔

alt+269 ♪

alt+66 B

alt+134 ć

alt+202 ╩

alt+270 ♫

alt+67 C

alt+135 ç

alt+203 ╦

alt+271 ☼

alt+68 D

alt+136 ł

alt+204 ╠

alt+272 ►


Klávesové skratky v systéme Windows

ALT + SHIFT    Prepínanie jazykovej klávesnice.
ALT + TAB    Rýchle prepnutie medzi otvorenými programami.
Alt+Enter   Zobrazenie vlastností vybraného objektu či položky.
Alt+Esc   Prepínanie medzi spustenými aplikáciami v takom poradí ako boli spustené.
Alt+medzerník    Aktivovanie systémovej ponuky aktívneho okna.
Alt+PrtScr    Skopírovanie aktuálneho okna do schránky.
ATL + SHIFT + NUM LOCK     Ovládanie kurzoru bez myši.
CTR + označenie myšou (zvyčajne ľavý klik)    Označenie jednotlivých vybraných súborov.
CTRL +     Pretiahnutie objektu šípkou s jedného miesta do druhého. Aktivuje skopírovanie namiesto premiestnenia  položky či súboru.
CTRL + <—   Presunutie kurzoru na začiatok predošlého ďalšieho slova.
CTRL + —>   Presunutie kurzoru na začiatok predošlého ďalšieho slova.
CTRL + A    Označenie všetkých súborov naraz v adresári.
CTRL + ALT + DELETE    Prepnutie do správcu spustených úloh.
CTRL + ALT + šípky   Prevrátenie obrazu.
CTRL + C   Skopírovanie textu, záložiek a súborov do clipboardu.
CTRL + V    Vloženie skopírovaného obsahu na miesto nového uloženia.
CTRL +Esc    Aktivuje Menu Štart (väčšina klávesníc má klávesu s nakresleným oknom) .
Ctrl+F4    Zatvorí okno v programe, kde je možné mať spustených viac dokumentov.
Esc    Stornovanie práve prevádzanej operácie.
F10   Aktivácia ponuky v spustenom programe.
F2    Premenovanie súborov.
F3    Aktivácia vyhľadávania.
F5    Aktualizácia vybraného okna.
SHIFT + Delete   Okamžité vymazanie objektu bez presunu do koša.
SHIFT + šípka    Masové označenie súborov naraz.
Shift+F10   Kontextové menu.
Tlačidlo Windows  + D  Dostať sa na pracovnú plochu.
Tlačidlo Windows  + P  Správa projektora a viacerých obrazoviek.
Tlačidlo Windows  + X   Otvorenie manažmentu funkcií  okna.
Tlačidlo Windows  + L  Zamknutie počítača.


Internetové prehliadače klávesové skratky

ALT + D   Prechod do pozície, kde sa píše adresa.
CTRL + „+“ alebo „-“   Zväčšovanie textu v okne.
CTRL + F   Ponuka vyhľadávania na stránke
CTRL + J    Otvorenie správcu sťahovania.
CTRL + kliknutie na odkaz   Otváranie hypertextových odkazov v nových oknách.
CTRL + O   Výber súboru na otvorenie v okne.
CTRL + P   Tlač aktívnej web stránky.
CTRL + SHIFT + T   Otvorenie nechtiac zatvorených stránok.
CTRL + SHIFT + W   Zatvorenie celé okno prehliadača.
CTRL + T   Otvorenie nového  prázdneho okna.
CTRL + W   Zatvorenie otvoreného okna a potom ako posledné aj prehliadača.


WORD klávesové skratky

ALT + CTRL + C    Napísanie copywrite znaku.
Alt + Ctrl + Home    Prechádzanie dokumentu.
ALT + CTRL + P     Náhľad do dokumentu pred tlačou.
Alt+Ctrl+C    Vloženie symbolu copyright ©.
Alt+Ctrl+I    Prepínanie medzi náhľadom a pôvodným zobrazením.
Alt+Ctrl+M   Vloženie komentára (vhodné pre korektory).
Alt+Ctrl+N    Režim normálneho zobrazenia.
Alt+Ctrl+O    Režim zobrazenia osnovy.
Alt+Ctrl+P    Režim zobrazenia rozloženia pri tlači.
Alt+Ctrl+R    Vloženie symbolu registrovanej ochrannej známky.
Alt+Ctrl+T    Vloženie symbolu ochrannej známky.
Alt+Ctrl+Z    Späť z prechodu na stránku.
Alt+Shift+R   Kopírovanie záhlavia alebo zapätia v dokumente.
Ctrl + [    Zmenšenie veľkosti písma o 1 bod.
Ctrl + ]    Zväčšenie veľkosti písma o 1 bod.
Ctrl + A    Vybrať všetko.
CTRL + B   Aktivácia hrubého písma.
Ctrl + B    Tučné písmo.
Ctrl + C    Kopírovanie.
Ctrl + E    Zarovnanie na stred.
Ctrl + F6   Prepínanie medzi sebou spustených okien.
CTRL + Home   Návrat na začiatok.
Ctrl + I    Kurzíva.
Ctrl + L   Zarovnanie textu doľava.
Ctrl + O    Otvorenie dokumentu.
CTRL + P   Tlačenie dokumentu.
Ctrl + R   Zarovnanie textu doprava.
Ctrl + S   Uloženie dokumentu.
CTRL + SHIFT + „+“ alebo “-„ –     Aktivácia horného a dolného indexu.
Ctrl + Shift + medzerník    Vloženie pevnej medzery.
CTRL + U  Podčiarknutie písma.
Ctrl + V    Prilepenie.
Ctrl + W    Zatvorenie dokumentu.
Ctrl + X    Vystrihnutie.
Ctrl+=    Použiť dolný index.
Ctrl+–>    O jedno slovo vpravo.
Ctrl+C    Skopírovanie do schránky.
Ctrl+Delete    Odstránenie jedného slova vpravo.
Ctrl+E    Zarovnať odsek na stred.
Ctrl+End    Na koniec dokumentu.
Ctrl+Enter    Koniec stránky.
Ctrl+F    Nájdenie textu.
Ctrl+F10    Maximalizácia alebo obnovenie vybraného okna.
Ctrl+F3    Vybratie do zásobníka.
Ctrl+F5    Obnovenie okna po jeho maximalizácii.
Ctrl+G    Prejsť na stránku.
Ctrl+H    Nahradenie textu.
Ctrl+Home    Na začiatok dokumentu.
Ctrl+I    Kurzíva (šikmé písmo).
Ctrl+J    Zarovnať odsek do bloku.
Ctrl+K    Vloženie hypertextového odkazu.
Ctrl+L    Zarovnat odsek vľavo.
Ctrl+N    Vytvoriť nový dokument .
Ctrl+P    Tlač dokumentu.
Ctrl+Pg Dn    Na začiatok nasledujúcej stránky.
Ctrl+Pg Up    Na začiatok predchádzajúcej stránky.
Ctrl+R    Zarovnat odsek vpravo.
–>    O jeden znak vpravo.
<–    O jeden znak vľavo.
Ctrl+S    Uloženie dokumentu.
Ctrl+Shift++    Použiť horný index.
Ctrl+Shift+<–   Zmenšenie veľkosti písma.
Ctrl+Shift+–>   Zväčšenie veľkosti písma.
Ctrl+Shift+E    Sledovanie zmien.
Ctrl+Shift+F3  Vloženie obsahu zásobníku do dokumentu.
Ctrl+U    Podtrhnuté písmo.
Ctrl+V    Vloženie objektu zo schránky.
Ctrl+X    Vystrihnutie do schránky.
Ctrl+Y    Dopredu.
Ctrl+Z    Späť.
Delete    Vymazanie.
Esc    Zrušenie prevádzanej akcie.
F1    Zobrazenie pomocníka.
Ľavý ALT + 0212       Ô veľké písmeno.
Pravý ALT + 5       ° symbol.
Pravý ALT + E        € symbol.
Pravý ALT + V       @ symbol.
Pravý ALT + X      # symbol.
Shift+Enter    Koniec riadku.


EXCEL klávesové skratky:

ALT + F11  Microsoft Visual Basic.
ALT + F4    Zatvorenie programu Excel.
ALT + F8    Zobrazenie dialógového okna Makro.
CTRL + A    Výber celého hárka alebo jeho aktuálnej časti.
CTRL + B    Tučné.
CTRL + C    Kopírovanie.
CTRL + END   Presunutie do poslednej vyplnenej bunky.
CTRL + F    Hľadanie CTRL + G Prejsť na.
CTRL + F1  Rozbalenie alebo zbalenie pása s nástrojmi.
CTRL + H   Nahradenie reťazca.
CTRL + HOME   Presunutie do bunky A1.
CTRL + I   Kurzíva.
CTRL + K   Vloženie hypertextového prepojenia.
CTRL + L / CTRL + T   Vytvorenie tabuľky.
CTRL + mínus (-)   Odstránenie riadka/stĺpca/bunky.
CTRL + N   Vytvoriť  nový, prázdny zošit.
CTRL + O   Otvorenie.
CTRL + P   Tlačiť.
CTRL + Page Dn  Prepnutie medzi hárkami pracovného zošita smerom doprava.
CTRL + Page Up  Prepnutie medzi hárkami pracovného zošita smerom doľava.
CTRL + plus (+)   Vloženie riadka/stĺpca/bunky.
CTRL + S   Uloženie hárka.
CTRL + SHIFT + ENTER   Vytvorenie maticového vzorca.
CTRL + SHIFT + F3 Vytvorenie názvov popisov pre riadky a stĺpce.
Ctrl + Shift + O  Výber buniek obsahujúcich komentáre.
CTRL + SHIFT + šípky Označenie buniek v smere šípky, po poslednú vyplnenú bunku.
CTRL + šípky  Presunutie sa na okra aktuálnej oblasti .
CTRL + U   Podčiarknutie textu alebo odstránenie podčiarknutia.
CTRL + V   Prilepiť.
CTRL + W  Zatvorenie tabuľkového hárka.
CTRL + X   Vystrihnutie.
CTRL + Z    Späť.
F1    Zobrazenie nápovedy.
F11   Vytvorenie grafu.
F12   Dialógové okno Uložiť ako.
F2   Úprava textu/vzorca v bunke.
F5   Dialógové okno Prejsť na.
F7   Kontrola pravopisu.
F9 Prepočítanie všetkých pracovných hárkov vo všetkých otvorených zošitoch.
HOME   Prechod na začiatok riadka.
SHIFT + F2   Upravenie textu v komentári.