Ako sa píše zavináč @ na klávesnici ?

    Ako sa píše, respektíve ako dať znak zavináč na slovenskej klávesnici (notebook, desktop)?

    Znak zavináču je  @ (po anlicky „at“ t.j. „pri“). Tento problém riešime veľakrát a obzvlášť pri emailovej komunikácii. Na niektorých zahraničných klávesniciach je znak @  označený na klávesnici. Na slovenskej českej klávesnici sa vygenerejute znak zavináča @ následovne stlačním kláves:


ALT GR“ + „V“  alebo „Ctrl“+ „Alt“ + „V“

„ALT“ + „64“   nefunguje na notebookoch, ktoré nemajú numerickú klávesnicu.